Ηλεκτρονικός Απουσιολόγος &
Προγραμματιστής Διαγωνισμάτων &
Καταχώριση Βαθμολογίας
ΓΕΛ Δεμενίκων (δοκιμαστική εφαρμογή)

GΘ @ Laravel